اجرای این پروژه که ظرف 10 ماه انجام خواهد شد در سهولت تردد و کنترل تبادل ترافیک میان بزرگراه شهید چراغچی، بولوار ابوطالب جنوبی و شمالی و منطقه تجاری گردشگری سپاد تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: تقاطع غیرهمسطح ابوطالب در 22 بهمن امسال با اعتباری بالغ بر31 میلیارد تومان آماده بهره برداری خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، خلیل الله کاظمی دراین خصوص افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح ابوطالب با هدف برقراری ارتباط میان بولوار ابوطالب شمالی با بزرگراه شهید چراغچی، همچنین بخش مرکزی شهراجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: درحال حاضر بزرگراه شهید چراغچی به عنوان یک شریان حیاتی با بولوار ابوطالب به صورت یک سه راهی تقاطع دارد که به وسیله دوربرگردان تازه تاسیس غیرهمسطح با فاصله مناسب در دو سمت بولوار تکمیل شده است، که با اجرای تقاطع غیرهمسطح ابوطالب، بخش جنوبی بولوار با عبور از بزرگراه شهید چراغچی به بخش شمالی متصل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه که ظرف 10 ماه انجام خواهد شد در سهولت تردد و کنترل تبادل ترافیک میان بزرگراه شهید چراغچی و بولوارابوطالب تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت وهمچنین دسترسی بولوارولیعصر به راه جانبی شمالی بزرگراه شهید چراغچی و بولوار ابوطالب شمالی را تامین خواهد کرد.

کاظمی ادامه داد: عملیات اجرایی پل اصلی تقاطع ابوطالب با عرشه تیر بتنی پیش ساخته به طول حدود 187 مترو پل روگذر از راه دسترسی به بولوار ولیعصر به طول 11متر با انجام 5700 مترمربع عملیات خاکی به زودی آغاز و ظرف 10 ماه و با پیش بینی هزینه 31 میلیارد تومانی احداث خواهد شد.

روابط عمومی شرکت سپاد خراسان

https://www.sepad.org
https://sapp.ir/sepadco
https://t.me/sepadco
https://www.instagram.com/sepadco

site2 - بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح ابوطالب در 22بهمن سال جاری