آدرس

خراسان رضوی – مشهد – انتهای بلوار خیام شمالی – منطقه تجاری گردشگری سپاد – بلوار بهارستان – بهارستان ۶ – شرکت سپاد خراسان

کد پستی: ۹۱۹۶۷۶۸۱۴۴   ||  صندوق پستی: ۹۱۹۹۶۹۴۸۲۱

تلفن


۰۵۱-۳۷۰۸۰۰۰۰

امور سهام:  ۳۷۰۸۰۱۷۶ – ۰۵۱

املاک و مستغلات:  ۳۷۰۸۰۱۳۰ – ۰۵۱

فکس

۳۷۱۱۴۰۷۳ – ۰۵۱

فرم تماس با شرکت