01 1 - جلسه هم اندیشی و بازدید وکلای سهامداران شرکت سپاد خراسان برگزار شد

جلسه هم اندیشی و بازدید وکلای سهامداران شرکت سپاد خراسان برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی وکلای سهامداران شرکت سپاد خراسان و بازدید از منطقه تجاری گردشگری سپاد بصورت حضوری محدود با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و همچنین مجازی در قالب وبینار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سپاد؛ این جلسه که با هدف ارائه گزارش، پاسخگویی به سوالات، تبادل دیدگاه ها و دریافت نقطه نظرات وکلای سهامداران برگزار شد از کلیه وکلا دعوت به عمل آمد که در نهایت با حضور 32 نفر بصورت حضوری و 40 نفر بصورت وبینار برگزار گردید.

با توجه به گفتگو محور بودن جلسه هم اندیشی وکلای سهامداران شرکت سپاد؛ نسبت به پاسخگویی از سوی اعضای هیئت مدیره بویژه دکتر علیرضا هوشنگ نژاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و دکتر محمدرضا دیمه کار رئیس هیئت مدیره اقدام گردید.

درپایان این نشست که به مدت سه ساعت به طول انجامید به بازدید از منطقه تجاری گردشگری سپاد از جمله تقاطع غیرهمسطح تازه احداث شده ابوطالب؛ اراضی سهامداران و شرکت سپاد و همچنین محدوده در حال بازآفرینی اسماعیل آباد پرداخته شد.

همچنین سوالات و پیشنهادهای ارائه شده بصورت مجازی از طریق وب؛ ثبت و جهت بهره برداری در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.

گفتنی است برگزاری این جلسه که برای اولین بار در شرکت سپاد خراسان بصورت آنلاین صورت گرفت؛ قابلیت طرح پرسش و دیدگاه بصورت وبینار از طریق اعضا نیز فراهم شده بود.

💠 روابط عمومی شرکت سپاد خراسان