01 - روند مطلوب مذاکره و توافق با مالکان در بازگشایی بلوار ابوطالب شمالی

مدیر املاک، مستغلات و حقوقی شرکت سپاد خراسان خبر داد:

 روند مطلوب مذاکره و توافق با مالکان در بازگشایی بلوار ابوطالب شمالی

مدیر املاک، مستغلات و حقوقی شرکت سپاد خراسان از روند مطلوب توافقات صورت گرفته با مالکان و تحصیل حریم ملک هایی که در حریم بازگشایی بلوار ابوطالب شمالی قرار داشته اند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سپاد؛ ایشان با بیان این مطلب افزود: سپاد بازگشایی این بلوار را در گذشته تا عرض ۳۵ متر انجام داده بود که از اوایل سال ۱۳۹۹ طرح آن از ۳۵ متر به ۴۵ متر اصلاح شد.

وی در ادامه اظهار داشت: طی اقداماتی که این شرکت برای اصلاح عرض بلوار از ۳۵ متر به ۴۵ متر انجام داده است؛ تا کنون ۱۵ مورد از ملک هایی که در حریم بازگشایی این بلوار قرار داشته اند به طور کامل تحصیل حریم شده یا در حال اقدام است.

ایشان این پروژه را یک پروژه زیرساخت و مورد نیاز منطقه توصیف کرد و بیان داشت: با توجه به تعامل خوب میان شرکت سپاد و شهرداری مشهد و آغاز پروژه تقاطع غیرهمسطح ابوطالب از اردیبهشت سال جاری، با تملک املاک باقیمانده در حاشیه بلوار ابوطالب شمالی، بزودی این مسیر آماده بهره برداری می شود.

مدیر املاک، مستغلات و حقوقی سپاد در ادامه به حل مسائل ترافیکی منطقه تجاری گردشگری سپاد و همچنین مناطق مسکونی نظیر شهرک قدس پرداخت و افزود: در حال حاضر میدان خیام تنها راه اصلی برای ورود و خروج به منطقه است و در بیشتر اوقات بخصوص در زمان پیک از ترافیک روانی برخوردار نیست و ایجاد دسترسی جدید به منطقه از اولویت های این منطقه و شرکت سپاد به شمار می آید.

وی در پایان تصریح کرد: بازگشایی بلوار ابوطالب به نوعی یک وظیفه اجتماعی است که رضایت ساکنان و مراجعه کنندگان منطقه را به همراه دارد که ارزش افزوده مناسبی را هم بر روی اراضی، واحد تجاری و دیگر فعالیت های منطقه به همراه خواهد داشت.