شرکت سپاد طی روزهای گذشته تغییرات و تحولات تازه ای را بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده با انتخاب اعضای هیئت مدیره تجربه نمود. با نگاهی به سه دهه فعالیت این شرکت، می توان اینگونه برداشت کرد که همواره سمت و سوی تغییرات در جهت ارتقای فعالیت ها و خلق ایده های تازه برای دستیابی به اهداف و ثمره بیشتر برای سهامداران محترم بوده است.

به گزارش روابط عمومی سپاد؛ در اولین نشست هیئت مدیره و بازرس قانونی دوره بیستم؛ آقایان علی اکبر گرمه ای به عنوان رئیس هیئت مدیره، ناصر جهانشاهی به عنوان نائب رئیس و همچنین علیرضا هوشنگ نژاد به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در سمت خود ابقا گردید.

همچنین در پایان این جلسه از آقایان مهندس سعید حسین پور و عباس پور ایران از اعضای هیئت مدیره دوره نوزدهم شرکت سپاد تقدیر به عمل آمد و بر اجرای به موقع مصوبات مجمع تاکید گردید.

04 - ساختار هیئت مدیره شرکت سپاد خراسان مشخص شد

05 - ساختار هیئت مدیره شرکت سپاد خراسان مشخص شد