🔸مشاور وزیر و رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در رأس هیئتی از کنسولگری کشورهای ترکیه، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان در بازدید از منطقه تجاری گردشگری سپاد عنوان کرد: سبد ارزشمندی از خدمات گردشگری در منطقه سپاد وجود دارد