معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

housahngnezhad - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

علیرضا هوشنگ نژاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

pilehchiyan 1 - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

علی پیله چیان

مدیر امور سهام

saberi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

محمد رضا صابری

مدیر مالی و اقتصادی

.jpg - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

حمید کلالی

مدیر املاک و مستغلات

soltani - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

محمدمهدی سلطانی

سرپرست امور اداری و مجتمع انبارهای عمومی سپاد

nikkho2 - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

مجید نیکخو

سرپرست واحد برنامه ریزی

godarzi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

محمد رضا گودرزی

سرپرست مجتمع وصال

navaee - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

مجتبی نوایی

مسئول آمار و انفورماتیک

260x300 - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

رضا ادیبی

سرپرست دفتر فنی

yousef - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

محمد یوسف علی زاده

مسئول واحد حقوقی

shazehi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

روح الله شازهی

مسئول دفتر مدیرعامل و دبیرخانه

.jpg - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

غلامعلی نردینی

سرپرست مجتمع تجاری الماس شرق