مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت سپاد خراسان؛ صبح پنجشنبه، سوم تیرماه 1400 با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و با حضور اکثریت صاحبان سهام و وکلای محترم سهامداران در دو بخش زمانی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سپاد؛ در مجمع عمومی عادی به مواردی نظیر قرائت گزارش هیئت مدیره، تصویب صورت های مالی و همچنین ارائه گزارش بازرس قانونی اقدام و به تبادل نظر و بررسی دستورجلسه و همچنین انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی پرداخته شد.

گزارش هیئت مدیره دوره نوزدهم شرکت سپاد که توسط دکتر علیرضا هوشنگ نژاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سپاد ارائه گردید به رئوس فعالیت ها و اقدامات سال 1399 و فعالیت های توسعه ای منطقه تجاری گردشگری سپاد اشاره و همچنین به گزارش عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکتی نیز شامل شرکت های الماس شرق، سپاددشت و رنگین کمان انرژی پرداخته شد.

تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت، تعیین روزنامه خراسان برای درج آگهی های شرکت، تعیین سود قابل تقسیم به مبلغ 150میلیارد ریال میان سهامداران محترم نیز از دیگر مصوبات مجمع بود.

مجمع عمومی عادی با انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی از سوی وکلای محترم سهامداران شرکت سپاد ادامه یافت و به ترتیب آرای اخذ شده؛ آقایان علیرضا هوشنگ نژاد، محمدرضا دیمه کار، محمدهادی عظیمی معنویان، علی اکبر گرمه ای، ناصر جهانشاهی، عباس پورایران(علی البدل) و محمد جواد فخاری(علی البدل) برای دوره دو ساله انتخاب گردیدند. همچنین آقایان مصطفی رئوفی پور و هادی برجی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای دوره یک ساله انتخاب شدند.

در ادامه مجمع عمومی عادی مقرر گردید تا دو قطعه زمین به مساحت بیش از 90هزار متر واقع در منطقه تجاری گردشگری سپاد پس از برنامه ریزی های لازم با رعایت صرفه و صلاح سهامداران و مسائل حقوقی به فروش رسیده و به تناسب تعداد سهام به حساب سهامداران واریز شود.

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان با رعایت حد نصاب لازم؛ بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید که از مصوبات مهم آن می توان به افزایش سرمایه شرکت سپاد خراسان به مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال منقسم به 2 میلیون سهم اشاره کرد.

گفتنی است مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع تولیدی و خدماتی شرکت سپاد خراسان از ساعت ۸ آغاز و به مدت 5 ساعت به طول انجامید.

11 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان

6 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان

2 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان3 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان4 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان

10 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان8 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان9 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان1 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان5 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان7 - گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپاد خراسان