بررسی وضعیت پروژه برج بازار در کارگروه مشورتی شرکت های سپاد، الهیه و نوید

/
🔹بیست و ششمین جلسه کارگروه مشورتی شرکت های سپاد، الهیه و نوید ب…

بودجه سال 99 شرکت سپاد در بخش منابع جاری تصویب شد

/
به دنبال اولین جلسه هیئت مدیره شرکت سپاد بعد از تعطیلات نوروز، د…

توزیع تعرفه و صلح نامه اراضی تجاری سهامداران سپاد در استان خراسان جنوبی به پایان رسید

/
🔹با توزیع تعرفه و صلح نامه اراضی تجاری سهامداران شهرستان های…

توزیع تعرفه و صلح نامه اراضی تجاری به سهامداران چهار شهرستان قائن، بیرجند، طبس و بشرویه

/
🔹طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با حضور مدیرعامل، مدیر و کارشنا…

آغاز توزیع تعرفه و صلح نامه اراضی تجاری به سهامداران محترم شهرستان های خراسان جنوبی

/
🔸 سهامدار ارجمند؛ به لطف الهی توزیع تعرفه و صلح نامه اراضی تجاری ب…
سردار
تعرفه خراسان جنوبی

توزیع تعرفه و صلح نامه اراضی تجاری سهامداران سپاد در استان خراسان جنوبی به پایان رسید

/
با توزیع تعرفه و صلح نامه اراضی تجاری سهامداران شهرستان های گناباد …
تعرفه خراسان جنوبی

معرفی سهام شرکت سپاد خراسان

/
شرکت سپاد خراسان بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس؛ با سرمایه گ…