معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

housahngnezhad - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

علیرضا هوشنگ نژاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ghalamsahi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

سید محسن قلمشاهی

مدیر املاک، مستغلات و حقوقی

pilehchiyan 1 - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

علی پیله چیان

مدیر امور سهام

saberi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

محمد رضا صابری

مدیر مالی و اقتصادی

soltani - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

مهدی سلطانی

سرپرست امور اداری

nikkho2 - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

مجید نیکخو

سرپرست واحد برنامه ریزی

molla - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

مسعود ملازاده

مدیر دفتر فنی

godarzi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

محمد رضا گودرزی

مدیر مجتمع انبارهای عمومی سپاد

navaee - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

مجتبی نوایی

مسئول آمار و انفورماتیک

yosofalizadeh2 - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

محمد یوسف علی زاده

مسئول واحد حقوقی

shazehi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

روح الله شازهی

مسئول دفتر مدیرعامل و دبیرخانه

parvazi - معرفی مدیران شرکت سپاد خراسان

سهیل پروازی

مسئول روابط عمومی