مراحل مشارکت و یا سرمایه گذاری در شرکت سپاد خراسان

مراحل سرمایه گذاری در منطقه تجاری گردشگری سپاد

chart - مراحل مشارکت و یا سرمایه گذاری در شرکت سپاد خراسان
  1. مراجعه به حوزه برنامه ریزی و ارائه طرح و پیشنهاد اولیه
  2. نیازسنجی طرح و بسته بر اساس اسناد و اهداف بالادستی و لحاظ نمودن هم افزایی خدمات در منطقه
  3. ارائه پیشنهادکلی سرمایه گذار(خرید و تملک، اجاره کوتاه یا بلندمدت، مشارکت مدنی، سرمایه گذاری مستقیم،BOT، فاینانس و… )
  4. توان سنجی و اعتبار سنجی طرح و پیشنهادات مذکور
  5. ارائهBP طرح توسط سرمایه گذار به مدیریت برنامه ریزی
  6. تایید کلی طرح و توافق اولیه توسط مدیریت فوق
  7. برگزاری جلسات تکمیلی و تخصصی سرمایه گذار با مدیرعامل و هیئت مرتبط
  8. تهیه گزارش کلی امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح با همکاری و نظارت حوزه برنامه ریزی
  9. انجام اقدامات اصلاحی گزارش و تهیه یک بسته سرمایه گذاری و مشارکت
  10. تنظیم تفاهم نامه بین سرمایه گذار و مدیرعامل سپاد
  11. ارائه طرح نهایی امکان سنجی بازاریابی و فنی و اقتصادی پروژه
  12. حسب ماهیت و محتوی و در صورت نیاز اخذ مصوبه از هیئت مدیره محترم
  13. تهیه پیش نویس قرارداد و اخذ تاییدیه از حوزه حقوقی
  14. عقد قرارداد نهایی
  15. اجرا و نظارت حسب محتوی و ماهیت توسط حوزه های مرتبط

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری در منطقه سپاد با شماره تلفن 05137080 ( داخلی 5 حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی ) تماس حاصل نمایید.