شهرک سوغات منطقه تجاری گردشگری سپاد

banner soghat 1030x433 - شهرک سوغات

ایده اصلی : خرید به عنوان دومین انگیزه سفر زائران به کلانشهر مشهد بوده و رفتار شناسی زائران در رابطه باخرید ازالگوی خاصی پيروي می کند که می توان از آن با عنوان زائر گردشگر یاد نمود.

طرح ساماندهی به واحدهای صنفی پراکنده وکوچک فعال در سطح شهر و ایجاد سایتی برای تولید یا فرآوری و بسته بندی سوغات استان و توزیع همزمان به نیازمندی های هزاران واحد فعال در منطقه و حومه و سایر نقاط شهری با هدف حذف واسطه ها و کاهش هزینه تمام شده مصرف کننده از جمله اهداف طرح اند .

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری در منطقه سپاد با شماره تلفن 05137080 ( داخلی 5 حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی ) تماس حاصل نمایید.

03 1 - شهرک سوغات