bazima 1030x736 - پارک علمی پروفسور بازیما

«پارک علمی پروفسور بازیما» در طبقه سوم مجتمع تجاری گردشگری وصال منحصر به فرد ترین پارک موضوعی علمی ایران در سه موضوع زیست شناسی، زمین شناسی و نجوم (علوم تجربی) می باشد که با تلفیق حوزه های سرگرمی و آموزش سعی دارد فضایی مفرح و آموزنده را برای خانواده ایرانی فراهم آورد.