افزايش جمعيت شهري بويژه قشر جوان كه در آستانه ازدواج و تشكيل خانواده هستند از يك طرف و محدوديت و گران بودن زمين در شهرهاي بزرگ از طرف ديگر باعث شده كه با گذشت زمان تقاضا براي آپارتمان نشيني و اسكان در مجتمع هاي مسكوني افزايش يابد.
در این راستا شرکت سپاد با اخذ مجوز ساخت 1000 واحد مسکونی تا کنون با طراحی، ساخت و بهره برداری از 156 باب مسکونی به بخشی از اهداف خود یعنی ایجاد جمعیت پشتیبان و ماندگار در منطقه رسیده است.
در تمام جوامع و اقتصادها‏، مسكن بعنوان يكي از نيازهاي اساسي جامعه، قسمت يا سهم عمده اي از دارايي هاي هر خانوار را به خود اختصاص داده و از موضوعات مورد توجه مسئولين و مديران هر كشور محسوب مي شود، بطوريكه برنامه ها و تسهيلات ويژه اي براي سرمايه گذاران در اين بخش در نظر گرفته مي شود.
در كشور ما طرح ها و پروژه هاي ساخت مسكن مهر در حومه شهرها و با هدف تامين مسكن براي اقشار كم درآمد جامعه از چند سال قبل آغاز گرديده ولي با توجه به دوري و بعد مسافت اين مجتمع هاي مسكوني ‏از شهرها و مراكز كسب و كار، كمبودها و موضوعات خدمات فنی و ساخت و متناسب نبودن آنها براي عموم خانوارها و اقشار متوسط جامعه از استقبال لازم برخوردار نشده است.

Building tower 839x1030 - پروژه های مسکونی و اقامتی

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری در منطقه سپاد با شماره تلفن 05137080 ( داخلی 5 حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی ) تماس حاصل نمایید.

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سپاد خراسان می باشد.